Domov » DokumentyA

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály.

 


Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení dodatku č. 1/2016 (formát pdf.)

Účinná od 1.2.2016

Dodatky a aktualizácie

 

  • Dodatok č. 1 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (formát PDF) účinný od 01.02.2016

 

Staršie verzie dokumentov