Domov » Dokumenty

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály.

 


Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  znení Dodatku č. 02/2017 

 Verzia 1.02

Účinnosti: 15.11.2017

Prílohy účinné od 15.11.2017:

  • Príloha 1:

Dodatky a aktualizácie

  • Dodatok č. 2 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I    …..  účinný od 15.11.2017
  • Dodatok č. 1 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (formát PDF) účinný od 01.02.2016

 

Staršie verzie dokumentov