Domov » Aktuality » Informácia o predĺžení aktivít projektu

Informácia o predĺžení aktivít projektu

Publikované piatok, 7 októbra 2022

a

Dovolíme si Vás informovať, že IA MPSVR SR podniká všetky potrebné kroky, ktoré by zabezpečili predĺženie financovania terénnej sociálnej práce (TSP) aj počas roku 2023.

Očakávame, že v krátkom čase budú sfinalizované procesy zabezpečujúce predĺženie realizácie NP TSP II, pričom sa počíta s financovaním výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom našich partnerov (obcí a MVO) do konca júna 2023.

Po podpísaní dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi IA MPSVR SR a MPSVR SR budeme zasielať našim partnerom dodatky k Zmluve o spolupráci, ktorých uzatvorenie zabezpečí financovanie TSP zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu do júna 2023.

a

Prosím, sledujte aj naďalej našu webovú stránku, kde nájdete aktuálne platné informácie a usmernenia.