Domov » KontaktA

Kontakt

Informácie pre obce o národnom projekte:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk
telefón: 02 / 2043 1303

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Kontakt pre médiá:

tel.: 02 2043 1309
media@ia.gov.sk

 

Garantka odborných aktivít:

Zuzana Tordová
tel.: 0917 991 228; 02 2043 1501
zuzana.tordova@ia.gov.sk

 

Hlavný koordinátor – metodik:

Pavol Makyš
tel.: 0917 991 234; 02 2043 1303
pavol.makys@ia.gov.sk

 

Hlavná koordinátorka – metodička:

Eva Pavlaninová
tel.: 02 2043 1303
eva.pavlaninova@ia.gov.sk

 

Sekretariát:

Barbora Majtánová
tel. 02 2043 1311
barbora.majtanova@ia.gov.sk

 

Regionálni koordinátori/ky terénnej sociálnej práce:

 

Západné Slovensko

Zuzana Blaháková
tel.: 0918 959 142
zuzana.blahakova@ia.gov.sk

Martin Albert Botka
tel.: 0917 991 206
martin.albert@ia.gov.sk

Martin Slobodník
tel.: 0917 991 246
martin.slobodnik@ia.gov.sk

 

Banskobystrický kraj 

Jarmila Hronecová
tel.: 0917 991 209
jarmila.hronecova@ia.gov.sk

Eva Jamnická
tel.: 0915 816 326
eva.jamnicka@ia.gov.sk

Štefan Kati
tel.: 0915 816 297
stefan.kati@ia.gov.sk

Karol Tóth
tel.: 0917 991 225
karol.toth@ia.gov.sk

Klára Vajová
tel.: 0917 991 224
klara.vajova@ia.gov.sk

 

Prešovský kraj

Miroslav Balog
tel.: 0917 991 207
miroslav.balog@ia.gov.sk

Tomáš Demočko
tel.: 0917 991 208
Tomas.Democko@ia.gov.sk

Daniel Hubáč
tel.: 0917 991 272
daniel.hubac@ia.gov.sk

Monika Kolcúnová
tel.: 0917 991 248
monika.kolcunova@ia.gov.sk

Marta Kulíková
tel.: 0917 991 203
marta.kulikova@ia.gov.sk

 

Košický kraj

Monika Horváthová
tel.: 0917 991 201
monika.horvathova@ia.gov.sk

František Jeleň
tel.: 0917 991 210
frantisek.jelen@ia.gov.sk

Tibor Kešeľ
tel.: 0917 799 266
tibor.kesel@ia.gov.sk

Igor Takáč
tel.: 0917 991 273
igor.takac@ia.gov.sk

 

Supervízori:

Roman Csikos
tel.: 0918 591 215
roman.csikos@ia.gov.sk

Mária Saraková
tel: 0917 991 265
maria.sarakova@ia.gov.sk

Štefan Šarközy
tel.: 0905 315 847
stefan.sarkozy@ia.gov.sk

Jozef Vetor
tel.: 0917 991 235
jozef.vetor@ia.gov.sk

 

Projektový manažér:

Marcel Fukas
tel.: 02 2043 1309
marcel.fukas@ia.gov.sk

 

Finančná manažérka:

Eva Lisoneková
tel.: 02 2043 1308
eva.lisonekova@ia.gov.sk

 

Manažér implementácie odborných aktivít :

Pavol Jablonický
tel.: 02 2043 1309
pavol.jablonicky@ia.gov.sk

 

Kontrolór:

Július Lukáč
tel.: 02 20 43 1500
julius.lukac@ia.gov.sk

 

Kordinátorka pre vzdelávanie:

Viera Hincová
tel. 02 20 43 1210, 0918 419 721
viera.hincova@ia.gov.sk

 

Manažérka pre monitorovanie a hodnotenie:

Katarína Slamená
tel.: 02 20 43 1500
katarina.slamena@ia.gov.sk

 

Manažérka pre publicitu a informovanosť:

Soňa Holíková
tel.: 02 20 43 1210
sona.holikova@ia.gov.sk

 

Finančný referát:

Mária Gašperová
tel.: 02 2043 1407
maria.gasperova@ia.gov.sk

Matúš Kuba
tel.: 02 2043 1407
matus.kuba@ia.gov.sk

Marcela Mikušová
tel.: 02 2043 1302
marcela.mikusova@ia.gov.sk

Zuzana Polgárová
tel.: 02 2043 1415
zuzana.polgarova@ia.gov.sk