Domov » Kontakt

Kontakt

Informácie pre obce o národnom projekte:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk
telefón: 02 / 20 431 302, 20 431 501

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Kontakt pre médiá:

tel.: 02 2043 1309
media@ia.gov.sk

 

Garantka odborných aktivít:

Zuzana Tordová
tel.: 0917 991 228; 02 2043 1501
zuzana.tordova@ia.gov.sk

 

Hlavní koordinátori – metodici:

Roman Csikos
tel. 02 20 43 1309, 0918 591 215
roman.csikos@ia.gov.sk

Pavol Makyš
tel.: 0917 991 234; 02 2043 1501
pavol.makys@ia.gov.sk

 

Sekretariát:

Barbora Majtánová
tel. 02 2043 1311
barbora.majtanova@ia.gov.sk

 

Regionálni koordinátori/ky terénnej sociálnej práce:

Západné Slovensko

Zuzana Blaháková
tel.: 0918 959 142
zuzana.blahakova@ia.gov.sk

Miroslava Števková
tel.: 0917 991 245
miroslava.stevkova@ia.gov.sk

Martin Slobodník
tel.: 0917 991 246
martin.slobodnik@ia.gov.sk

 

Banskobystrický kraj 

Jarmila Hronecová
tel.: 0917 991 209
jarmila.hronecova@ia.gov.sk

Eva Jamnická
tel.: 0915 816 326
eva.jamnicka@ia.gov.sk

Štefan Kati
tel.: 0915 816 297
stefan.kati@ia.gov.sk

Karol Tóth
tel.: 0917 991 225
karol.toth@ia.gov.sk

Klára Vajová
tel.: 0917 991 224
klara.vajova@ia.gov.sk

 

Prešovský kraj

Miroslav Balog
tel.: 0917 991 207
miroslav.balog@ia.gov.sk

Tomáš Demočko
tel.: 0917 991 208
tomas.democko@ia.gov.sk

Michal Filičko
tel.: 0918 584 312
michal.filicko@ia.gov.sk

Daniel Hubáč
tel.: 0917 991 272
daniel.hubac@ia.gov.sk

Monika Kolcunová
tel.: 0917 991 248
monika.kolcunova@ia.gov.sk

Marta Kulíková
tel.: 0917 991 203
marta.kulikova@ia.gov.sk

 

Košický kraj

Monika Horváthová
tel.: 0917 991 201
monika.horvathova@ia.gov.sk

František Jeleň
tel.: 0917 991 210
frantisek.jelen@ia.gov.sk

Tibor Kešeľ
tel.: 0917 799 266
tibor.kesel@ia.gov.sk

 

Supervízori:

Iva Grejtáková
tel: 0918 584 311
iva.grejtakova@ia.gov.sk

Klaudia Kontrová
tel: 0918 584 311
klaudia.kontrova@ia.gov.sk

Mária Saraková
tel: 0917 991 265
maria.sarakova@ia.gov.sk

Elena Vaňová
tel.: 0917 991 247
elena.vanova@ia.gov.sk

Jozef Vetor
tel.: 0917 991 235
jozef.vetor@ia.gov.sk

 

Projektový manažér:

Martin Vereš
tel.: 02 2043 1309
martin.veres@ia.gov.sk

 

Finančný manažér:

Matúš Kuba
tel.: 02 2043 1308
matus.kuba@ia.gov.sk

 

Manažér implementácie odborných aktivít:

Marcel Fukas
tel. 02 2043 1309
marcel.fukas@ia.gov.sk

 

Kontrolórky:

Daša Mohnaczká
tel.: 02 2043 1210
dasa.mohnaczka@ia.gov.sk

Helena Strmeňová

tel.: 02 2043 1312

helena.strmenova@ia.gov.sk

 

Koordinátorky pre vzdelávanie:

Lucia Šteflovičováová

tel. 02 20 43 1306

lucia. steflovicova@ia.gov.sk

Manažérka pre monitorovanie a hodnotenie:

Eva Pavlaninová
tel.: 02 2043 1303
eva.pavlaninova@ia.gov.sk

 

Finančný referát:

Zuzana Horáčková
tel.: 02 2043 1302
zuzana.horackova@ia.gov.sk

Marcela Mikušová
tel.: 02 2043 1302
marcela.mikusova@ia.gov.sk

Eva Nýíriová
tel. 02 20 43 1116

eva.nyiriova@ia.gov.sk

Mária Sojáková
tel.: 02 2043 1407
maria.sojakova@ia.gov.sk

Edita Zahorecová
tel.: 02 2043 1407
edita.zahorecova@ia.gov.sk