Domov » O projekte » Výberové konania pre NP TSP IA

Výberové konania pre NP TSP I

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok v národnom projekte Terénna sociálna práca I, vyhlásené po 21. 01. 2016. Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 3 Príručky pre zapojené subjekty.

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Vyšný Mirošov na zastupovanie počas MD 

Dátum konania: 28. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) práca s ľuďmi bez domova v meste Trnava   

Dátum konania: 29. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) práca s ľuďmi bez domova Proti prúdu, o.z. v meste Bratislava   

Dátum konania: 30. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ochtiná   

Dátum konania: 13. júna 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čelovce   

Dátum konania: 14. júna 2018

Národný projekt TSP I

 


Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Veľký Horeš  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Boťany  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Janova Lehota

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tomášov 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Dražice

Dátum konania: Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) miesto terénneho pracovníka v obci Chvalová  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Litava 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Radnovce  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) obci Žihárec  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Rimavská Sobota  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v organizácii Proti prúdu meste Bratislava 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Janova Lehota 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 


Ukončené výberové konania:

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD v meste Fiľakovo  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Ožďany na zastupovanie počas dlhodobej PN po dobu trvania projektu (do 30.06.2019) 

Dátum konania: 16. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Sveržov 

Dátum konania: 21. mája 2018

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rejdová – zastupovanie počas MD  

Dátum konania: 14. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Veľký Blh 

Dátum konania: 4. mája 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénnho pracovníka (TP) pre o.z. Združenie mladých Rómov v obci Valaské 

Dátum konania: 23. apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota 

Dátum konania: 23. apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas MD, v obci Lemešany

Dátum konania: 24.apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste  Veľký Meder 

Dátum konania: 24.apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Zlaté Moravce  

Dátum konania: 25. apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre o.z. Proti prúdu v Bratislave 

Dátum konania: 20. apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD na 5 mesiacov a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP), v obci Velký Horeš

Dátum konania: 16.apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Mojmírovce 

Dátum konania: 17.apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Rimavská Seč 

Dátum konania: 10. apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) Svidník 

Dátum konania: 11. apríl 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre DEPAUL v Bratislave  

Dátum konania: 12.apríla 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Hontianske Tesáre 

Dátum konania: 12. apríla 2018

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v meste Lučenec  

Dátum konania: 6.apríla 2018

Národný projekt TSP I,

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre o.z. Vagus v Bratislave 

Dátum konania: 28. marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre obce Svätý Peter 

Dátum konania: 19. marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas MD, v obci Seňa

Dátum konania: 23.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka v meste Jelšava 

Dátum konania: 23.marca 2018

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Streda nad Bodrogom 

Dátum konania: 15. marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Stropkov – na zastupovanie počas MD  

Dátum konania: 13.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), z toho jedného na zastupovanie počas MD v meste Moldava nad Bodvou  

Dátum konania: 12.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v meste Moldava nad Bodvou  

Dátum konania: 12.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Hontianske Tesáre  

Dátum konania: 12.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) obci Hontianske  Tesáre 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov v meste Jelšava 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Veľký Horeš  

Dátum konania: 7.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Rimavská Sobota 

Dátum konania: 5.marca 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1(jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre Združenie mladých Rómov o.z. v obci Valaská

Dátum konania: 23. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Helcmanovce  

Dátum konania:  16.februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Skrabské  

Dátum konania: 16. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Boťany  

Dátum konania: 19. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Tesáre 

Dátum konania:  19. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) z toho jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka na dobu ( počas zastupovania MD) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Lomnička 

Dátum konania:  6.februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) na zastupovanie počas MD v obci Nižná Slaná  

Dátum konania: 7. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Čierna nad Tisou

Dátum konania:  8. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

 

 Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Rimavská Seč 

Dátum konania: 12. februára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hrušov 

Dátum konania: 19. januára 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre OZ Vagus v meste Bratislava

Dátum konania:  25. január 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) počas zastupovania na MD v obci Lomnička 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Svidník 

Dátum konania: 16. januára 2018 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Šimonovce

Dátum konania:  15. január 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany

Dátum konania: 17. januára 2018 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD v meste Fiľakovo 

Dátum konania: 18. januára 2018

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD v meste Fiľakovo 

Dátum konania: 21. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP), v meste Moldava nad Bodvou

Dátum konania:  12. decembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota

Dátum konania: 13. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) práca s ľuďmi bez domova v meste Trnava  

Dátum konania: 14. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Terňa na zastupovanie počas MD 

Dátum konania: 15. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Žiar nad Hronom 

Dátum konania: 15.decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany 

Dátum konania: Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Hanušovce nad Topľou na zastupovanie počas MD 

Dátum konania: 12. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

 Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Spišské Podhradie

Dátum konania: 7. decembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva

Dátum konania: dlhodobé otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rakytník 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pašková  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rimavská Seč 

Dátum konania: Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Marcelová 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žiar nad Hronom  

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

 Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šimonovce 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Žihárec

Dátum konania: 29. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné terénneho pracovníka (TP) v obci Mojmírovce 

Dátum konania: 30. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre organizáciu Človek v ohrození v obci Plavecký Štvrtok

Dátum konania: 27. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 3 (tri) pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov (TSP)  a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre Depaul Slovensko  v meste Bratislava

Dátum konania: 14. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Streda nad Bodrogom 

Dátum konania: 15. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Helmanovce 

Dátum konania: 16.novembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Cinobaňa

Dátum konania: 20. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1(jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1(jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Muráň

Dátum konania: 20. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Zvolen

Dátum konania: 7. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Rimavská Sobota

Dátum konania: 7.novembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Utekáč 

Dátum konania: 10. novembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Hurbanovo

Dátum konania: 24.októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Spišská Belá

Dátum konania: 25.októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) počas zastupovania na MD v obci Letanovce 

Dátum konania: 25. októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Brezina  

Dátum konania: 30.októbra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1(jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Muráň 

Dátum konania: 31.októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Kolbovce 

Dátum konania: 13. októbra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Moldava nad Bodvou 

Dátum konania: 16. októbra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) počas zastupovania na MD a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Prešov

Dátum konania: 11. októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) počas zastupovania na MD v obci Lomnička 

Dátum konania: 11. októbra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Liptovská Porúbka 

Dátum konania: 9.októbra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota  

Dátum konania: 9.októbra 2017 

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre OZ Proti prúdu v meste Bratislava 

Dátum konania: 29.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Marcelová

Dátum konania: 20.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Hrnčiarske Zalužany

Dátum konania: 21.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Partizánske

Dátum konania: 21.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Hanušovce nad Topľou – zastupovanie počas MD

Dátum konania: 21.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre Gréckokatolícku charitu v meste Prešov

Dátum konania: 21.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) pre OZ Združenie mladých Rómov v obci Valaská

Dátum konania: 22.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Stará Kremnička – zastupovanie počas MD, RD 

Dátum konania: 22.septembra 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žilina 

Dátum konania: 28.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou

Dátum konania: 14.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žiar nad Hronom 

Dátum konania: 18.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Hurbanovo 

Dátum konania: 18.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka v meste Rimavská Sobota

Dátum konania: 7.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP – na zastupovanie počas MD) v obci Lemešany 

Dátum konania: 7.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Malacky

Dátum konania: 7.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pašková

Dátum konania: 8.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tomášov

Dátum konania: 5.septembra 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Jarabina

Dátum konania: 15.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota  

Dátum konania: 15.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Hurbanovo  

Dátum konania: 17.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v meste Lučenec 

Dátum konania: 17.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Zlaté Moravce

Dátum konania: 18.augusta 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 4 (štyri) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre OZ Vagus v meste Bratislava

Dátum konania: 25.augusta 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 2 (dve) pracovné miesta terénneho pracovníka v meste Martin

Dátum konania 09.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Dobšiná

Dátum konania 10.augusta 2017 

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas materskej dovolenky  

Dátum konania: 10.augusta 2017

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 2  pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žilina

Dátum konania: 11.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), zastupovanie počas MD a RD, v obci Stará Kremnička

Dátum konania 07.augusta 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Gemer 

Dátum konania: 3. júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Mojmírovce 

Dátum konania: 13.júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Svätý Peter  

Dátum konania: 14. júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Markovce  

Dátum konania: 14. júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Rimavská Seč  

Dátum konania: 17.júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Bajany  

Dátum konania: 19. júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v  obci Bajany – zastupovanie počas dlhodobej PN a MD  

Dátum konania: 19. júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Trnava – práca s ľuďmi bez domova  

Dátum konania: 20.júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TSP) v meste Žiar nad Hronom

Dátum konania: 20.júla 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Lukov 

Dátum konania: 20.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Čirč  

Dátum konania: 21.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v  obci Seňa 

Dátum konania: 22.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v  obci Rakytník  

Dátum konania: 23.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Nové Zámky

Dátum konania: 12.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Nižná Slaná – zastupovanie počas MD a RD 

Dátum konania: 14.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Hurbanovo

Dátum konania: 14.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ožďany 

Dátum konania: 15.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Ozdín  

Dátum konania: 15.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Marcelová  

Dátum konania: 15.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Gemerský Jablonec 

Dátum konania: 16.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Sírnik 

Dátum konania: 16.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP)1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Fiľakovo

Dátum konania: 19.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v meste Handlová

Dátum konania: 19.júna 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Gánovce

Dátum konania: 19.júna 2017

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Detva – zastupovanie počas MD  

Dátum konania: 31.mája 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gemer

Dátum konania: 29. máj 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ožďany 

Dátum konania: Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Rimavská Sobota 

Dátum konania: 18. máj 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Miková  

Dátum konania: 22. máj 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TSP) v obci Ožďany 

zmena dátumu konania VK

Dátum konania: 22. mája 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou  – zmena dátumu konania VK

Dátum konania: 11. máj 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany  

Dátum konania: 10.mája 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Šaľa pracujúceho prioritne s ľuďmi bez domova. 

Dátum konania: 25.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v pre Gréckokatolícku charitu v meste Prešov 

Dátum konania: 25.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) sociálneho pracovníka (TP) v obci Olejníkov – zastupovanie počas MD a RD

Dátum konania: 25.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Marcelová 

Dátum konania: 24.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Veľký Šariš  

Dátum konania: 18.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Moldava nad Bodvou  

Dátum konania: 13.apríl 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Strážske

Dátum konania: 29.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas materskej dovolenky v obci Pukanec 

Dátum konania: 29.marec 2017

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Nižný Tvarožec  

Dátum konania: 17.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Stará Kremnička – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky 

Dátum konania: 17.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Rimavská Seč  

Dátum konania: 17.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Olejníkov 

Dátum konania: 22.marec 2017

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok 

Dátum konania: 16.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva 

Dátum konania: 10.marec 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany 

Dátum konania: 27. február 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pašková 

Dátum konania: 23. február 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Modrý Kameň 

Dátum konania: 21. február 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Tesáre 

Dátum konania: 20. február 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Lemešany – zastupovanie počas dlhodobej PN a MD

Dátum konania: 16. február 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas MD

Dátum konania: 17.februára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ožďany 

Dátum konania: 17.februára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pozície terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lomnička – Zmena TSP

Dátum konania: 13. februára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TP) v obci Sása – zastupovanie počas MD a RD

Dátum konania: 8.februára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Zlaté Moravce – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 3. februára 2017

Národný projekt TSP I

 

 Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Mojmírovce 

Dátum konania: 31.januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva 

Dátum konania: 30. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 2 (dvoch) terénnych pracovníkov v obci Muránska Dlhá Lúka 

Dátum konania: 20. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Kesovce – zastupovanie počas vykonávania verejnej funkcie

Dátum konania: 17. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) Človek v ohrození, n.o. v obci Plavecký Štvrtok  

Dátum konania: 17. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Čierna nad Tisou  

Dátum konania: 12. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Sútor  

Dátum konania: 12. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rimavská Seč 

Dátum konania: 10. januára 2017

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas MD

Dátum konania: 12. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v v meste Zvolen – zastupovanie počas MD

Dátum konania: 12. januára 2017

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Dražice

Dátum konania: 11. januára 2017

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Lemešany– zastupovanie počas dlhodobej PN a MD

Dátum konania: 12. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Stropkov

Dátum konania: 16. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Jelšava

Dátum konania: 15. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Fiľakovo

Dátum konania: 8. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 2. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Hrušov 

Dátum konania: 9. decembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Sútor 

Dátum konania: 11. novembra 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šalov 

Dátum konania: 18. novembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Ružomberok  – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 23. novembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Stropkov  

Dátum konania: 8. novembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Nižná Slaná  – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 16. novembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v obci Čierna nad Tisou  

Dátum konania: 10. novembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Plavecký Štvrtok 

Dátum konania: 27. októbra 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Nižný Hrabovec

Dátum konania: 25. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Pezinok – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 10. novembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Barca

Dátum konania: 24. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pukanec – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 19. októbra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníkov (TSP) v obci Rimavská Sobota 

Dátum konania: 26. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TSP) v obci Jelšava 

Dátum konania: 20. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Malacky 

Dátum konania: 13. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Dražice 

Dátum konania: 20. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čirč – zastupovanie počas MD a RD 

Dátum konania: 12. októbra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pukanec – zastupovanie počas MD 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I  

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Lomnička 

Dátum konania: 17. októbra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci  Abovce    

Dátum konania: 16.septembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v obci Jelšava      

Dátum konania: 22.septembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Prenčov       – oprava termínu výberového konania

Dátum konania:  24. augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rimavská Seč      

Dátum konania: 20.septembra 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Dobšiná     

Dátum konania:  14. septembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou    

Dátum konania:  16. septembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Seňa    

Dátum konania:  18.október 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva   

Dátum konania:  14.október 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Podolínec 

Dátum konania:  20.september 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šimonovce  

Dátum konania: 13.októbra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pukanec na zastupovanie počas MD  

Dátum konania: 7.septembra 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Tesáre 

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Valaliky 

Dátum konania: 23.augusta 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Seňa 

Dátum konania: 23.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v Plešivci

Dátum konania: 22.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Sútor – na zastupovanie počas dlhodobej PN

Dátum konania: 17.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Uhorské – zastupovanie počas MD  

Dátum konania: 15.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Martin  

Dátum konania: 9.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Boťany na zastupovanie počas MD

Dátum konania: 11.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Barca

Dlhodobo otvorené výberové konanie

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Muránska Dlhá Lúka

Dátum konania: 27. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hraň na dobu určitú počas zastupovania materskej dovolenky

Dátum konania: 5. augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Galanta

Dátum konania: 25. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Malacky  

Dátum konania: 11.augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gemer

Dátum konania: 25. augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TSP) v obci Gortva

Dátum konania: 11. augusta 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Martin  

Dátum konania: 18. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TSP) v meste Poltár

Dátum konania: 12. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TSP) v obci Uhorské – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 18. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TSP) v meste Topoľčany

Dátum konania: 12. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v meste Trnava

Dátum konania: 29. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou

Dátum konania: 21. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Barca

Dátum konania: 14. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Handlová

Dátum konania: 27. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Spišské Bystré

Dátum konania: 17. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Slavošovce

Dátum konania: 23. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tomášov

Dátum konania: 24. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gemer

Dátum konania: 01. júla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Topoľčany

Dátum konania: 14. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany

Dátum konania: 15. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chvalová

Dátum konania: 16. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Uhorské – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 23. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rakytník

Dátum konania: 17. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Prenčov – oprava termínu z 26.06. na 23.06.2016

Dátum konania: 23. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Slovenská Ves počas zastupovania MD

Dátum konania: 13. júna 2016

 Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Muránska Dlhá Lúka

Dátum konania: 27. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre Gréckokatolícku charitu v meste Prešov  

Dátum konania:  27.mája 2016

 Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva 

Dátum konania: 06. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Jelšava

Dátum konania: 3. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Gortva

Dátum konania: 06. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Barca

Dátum konania: 08. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Benkovce

Dátum konania: 25. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany

Dátum konania: 25. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Kokava nad Rimavicou – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) v obci Leles – zmena termínu!

Dátum konania: 26. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Vyšný Žipov

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Plavecký Štvrtok

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota

Dátum konania: 26. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Bukovce

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Dražice

Dátum konania: 17. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rimavská Seč

Dátum konania: 17. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Radnovce

Dátum konania: 18. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v obci Egreš

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Prenčov – pozor zmena!

Dátum konania: 20. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Ratková

Dátum konania: 26. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Krupina   

Dátum konania: 25. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Bziny 

Dátum konania: 17.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre EURODONO, n.o. v obci Svidník 

Dátum konania: 11. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Kapušianske Kľačany   

Dátum konania: 10. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Bajany 

Dátum konania: 11.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chynorany

Dátum konania: 13.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Palota 

Dátum konania: 16.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Želiezovce   

Dátum konania: 30. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Zlaté Moravce   

Dátum konania: 12. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Tornaľa   

Dátum konania: 16. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Galanta   

Dátum konania: 6. mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Vŕbnica   

Dátum konania: 15. júna 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Letanovce 

Dátum konania: 4.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Pašková  

Dátum konania: 5.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Šumiac  

Dátum konania: 19.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Spišské Bystré  

Dátum konania: 11.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Seňa  

Dátum konania: 2.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Krivany  

Dátum konania: 28.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Gemer   

Dátum konania: 6.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre OZ Dom nádeje v meste Martin   

Dátum konania: 11.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čoltovo  

Dátum konania: 10.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Nemce  

Dátum konania: 26.apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva  

Dátum konania: 9.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pezinok 

Dátum konania: 28.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Holiša  

Dátum konania: 29. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Veľký Horeš  

Dátum konania: 25. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) pre OZ sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov v obci Veľký Krtíš – ZRUŠENÉ

Dátum konania: 25.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Litava 

Dátum konania: 27.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Modrany – ZRUŠENÉ

Dátum konania: 26.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Nižný Hrabovec 

Dátum konania: 4.mája 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Kosihovce 

Dátum konania: 25.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tekovské Lužany 

Dátum konania: 22.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ulič 

Dátum konania: 28.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Mučín 

Dátum konania: 29.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Vyškovce nad Ipľom 

Dátum konania: 27.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Mojmírovce 

Dátum konania: 25.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Radnovce 

Dátum konania: 21.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Podolínec 

Dátum konania: 22.apríl 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Jarabina 

Dátum konania: 26.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Veľký Meder 

Dátum konania: 22.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Svätý Peter  

Dátum konania: 21.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Poltár  

Dátum konania: 20.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Bziny 

Dátum konania: 19.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Tesáre 

Dátum konania: 21.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janova Lehota

Dátum konania: 22.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Prenčov

Dátum konania: 26.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Hontianske Moravce 

Dátum konania: 20.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Topolčany

 Dátum konania: 15.apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Rejdová  

Dátum konania: 20. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chvalová  

Dátum konania: 19. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Spišská Stará Ves

Dátum konania: 13. apríla 2016

 Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Vyšný Žipov 

Dátum konania: 12. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Moldava nad Bodvou  

Dátum konania: 8. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Barca 

Dátum konania: 13. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Palota

Dátum konania: 15. apríla 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Zvolenská Slatina

Dátum konania: 21.marca 2016

 Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rankovce

Dátum konania: 4. apríla 2016

Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Svidník

Dátum konania: 31.marca 2016

 Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Žilina

Dátum konania: 12. apríl 2016

 Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v meste Lučenec

Dátum konania: 12. apríl 2016

 Národný projekt TSP I 

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva 

Dátum konania: 11. apríl 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Rakytník  

Dátum konania: 24. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka v obci Slovenské Nové Mesto

Dátum konania: 23. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Handlová 

Dátum konania: 23. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lok

Dátum konania: 18. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Hrabské 

Dátum konania: 17. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Málinec 

Dátum konania: 23. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Marcelová 

Dátum konania: 17. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čakanovce 

Dátum konania: 15. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Tesáre  

Dátum konania: 23. marca 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Kesovce 

Dátum konania: 16. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Stropkov

Dátum konania: 18. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Malý Slavkov 

Dátum konania: 21. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chrámec

Dátum konania: 21. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Litava 

Dátum konania: 17. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rovné 

Dátum konania: 21. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chvalová 

Dátum konania: 11. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gortva

Dátum konania: 9. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v obci Partizánske

Dátum konania: 15. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Novosad

Dátum konania: 15. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Martin

Dátum konania: 22. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Vyšná Olšava

Dátum konania: 14. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Frička

Dátum konania: 8. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

 Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lučenec

Dátum konania: 15. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Šahy

Dátum konania: 22. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Breznica

Dátum konania: 22. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 3 (troch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Čierna nad Tisou

Dátum konania: 11. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) obci Čirč 

Dátum konania: 3. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Rimavská Seč

Dátum konania: 29. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) obci Hodejov 

Dátum konania: 8. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čamovce 

Dátum konania: 7. marca 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Trnava

Dátum konania: 11. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Olejníkov- zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Dátum konania: 7. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 3 (troch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a na pozíciu 3 (troch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Jelšava 

Dátum konania: 10. marca 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP) v obci Muránska Dlhá Lúka

Dátum konania: 24. február 2016

Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) obci Veľké Dravce

Dátum konania: 25. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) obci Šimonovce

Dátum konania: 26. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ulič

Dátum konania: 26. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lok

Dátum konania: 26. február 2016
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Liptovský Mikuláš

Dátum konania: 24. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Skrabské

Dátum konania: 23. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rimavské Janovce

Dátum konania: 25. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Blatné Remety  – zmena počtu TP

Dátum konania: 24. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šarovce

Dátum konania: 23. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych pracovníkov (TP)  v obci Letanovce

Dátum konania: 23. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP)  v obci Leles 

Dátum konania: 24. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čakanovce

Dátum konania: 23. február 2016

Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíci