Domov » O projekte » Výberové konania pre NP TSP I

Výberové konania pre NP TSP I

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok v národnom projekte Terénna sociálna práca I, vyhlásené po 21. 01. 2016. Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 3 Príručky pre zapojené subjekty.

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP), v obci Málinec

Dátum konania:  2.augusta 2018
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP), v obci Letanovce

Dátum konania:  8.augusta 2018
Národný projekt TSP I

Výberové konanie na pozíciu (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Šahy – zastupovanie počas MD 

Dátum konania: 10. augusta 2018
Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v meste Liptovský Mikuláš  

Dátum konania: 14. augusta 2018
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociáneho pracovníka (TSP) v obci Vyškovce nad Ipľom 

Dátum konania:  16.augusta 2018
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rejdová – zastupovanie počas materskej dovolenky 

Dátum konania: 20. augusta 2018
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociáneho pracovníka (TSP) v obci Hontianske Moravce 

Dátum konania:  14.septembra 2018
Národný projekt TSP I

 


 

Výberové konanie na pozíciu 2 (dvoch) terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), v meste Liptovský Mikuláš

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Veľký Horeš  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Boťany  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Čierna nad Tisou 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Janova Lehota

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tomášov 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Dražice

Dátum konania: Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedno) miesto terénneho pracovníka v obci Chvalová  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci  Litava 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a 1 (jedného) terénneho pracovníka (TP) v obci Radnovce  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) obci Žihárec  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Rimavská Sobota  

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v organizácii Proti prúdu meste Bratislava 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Janova Lehota 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 

Výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žilina 

Dlhodobo otvorené výberové konanie
Národný projekt TSP I

 


Ukončené výberové konania