Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I

Publikované piatok, 22 apríl 2016

Informujeme o zverejnení Dodatku č. 1 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I.

Na stiahnutie

Publikácie a iné materiály o TSP na stiahnutie.

Riadiaci výbor NP TSP I

Informácie o riadiacom výbore národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Výberové konania pre NP TSP I

Informácie o výberových konaniach na pozície TSP a TP v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.