Domov » Aktuality » Predĺženie financovania NP TSP II – zasielanie dodatkov k Zmluve o spolupráci

Predĺženie financovania NP TSP II – zasielanie dodatkov k Zmluve o spolupráci

Publikované pondelok, 17 októbra 2022

Manažment NP TSP II s potešením informuje, že predĺženie národného projektu je finálne potvrdené podpísaním dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi IA MPSVR SR a MPSVR SR.

V najbližších dňoch budeme zasielať našim partnerom dodatky k Zmluve o spolupráci, čím bude financovanie terénnej sociálnej práce zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu zabezpečené do júna 2023. Očakávame, že s väčšinou partnerov sa nám podarí podpísať dodatky k Zmluve o spolupráci do konca októbra 2022.