Domov » Aktuality » Terénna sociálna práca vo Veľkom Krtíši

Terénna sociálna práca vo Veľkom Krtíši

Publikované štvrtok, 20 mája 2021

Pomoc ľuďom v rámci výkonu terénnej sociálnej práce je bežnou súčasťou pracovných činností terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II).

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie pracovníčky pôsobiace vo Veľkom Krtíši poskytovali pomoc a podporu jednotlivcom a rodinám na základe identifikovaných potrieb v danej lokalite. Poskytovaná podpora bola zameraná najmä na odstránenie praktických a sociálnych prekážok, ktoré by ľuďom v karantenizovaných domácnostiach bránili v dodržiavaní karantény.

Počas  karanténneho opatrenia (v zmysle vyhlášky RÚVZ Veľký Krtíš)  poskytovali napríklad pomoc v teréne rodinám žijúcim v bytovom dome na Železničnej ulici (spolu 24 osobám). Domácnostiam v karanténe pomáhali pri zabezpečení základných životných potrieb, hygienických potrieb, ochranných prostriedkov, poskytovali informácie, pomáhali pri komunikácii s úradmi, atď.

Počas celého obdobia trvania karantény v bytovom dome terénna sociálna pracovníčka Mgr. Nikol Štefanová a terénna pracovníčka Veronika Kiššová na základe identifikovaných potrieb poskytovali rodinám adresne potrebnú pomoc a podporu v spolupráci s ostatnými pomáhajúcimi profesiami (napríklad KC menšín –NP BOKKÚ a organizáciou Zdravé regióny) pôsobiacimi v lokalite mesta Veľký Krtíš. Spoločne monitorovali situáciu, mapovali riziká a potreby v karantenizovaných domácnostiach a komunikovali s obyvateľmi bytového domu.

Rovnako sa podieľali aj na zosieťovaní organizácií a sprostredkovaní humanitárnej pomoci pre sociálne znevýhodnené rodiny. Oslovili obchodné reťazce, mimovládne organizácie a potencionálnych sponzorov, ktorí poskytli hygienické potreby,  potravinovú a finančnú pomoc pre rodiny v karanténe.

Ďakujeme!