Domov » Výberové konania (VK)

Výberové konania (VK)

Publikované štvrtok, 28 mája 2020

Aktuálne VK s dátumom

Zamestnávateľ: Obec Kojatice
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 09.12.2021

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.1.2022

Zamestnávateľ: Gréckokatolícka charita PrešovREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 07.12.2021

Zamestnávateľ: Obec Lomnička
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 07.12.2021

Zamestnávateľ: Mesto Stropkov – ZMENA DÁTUMU VK
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.11.2021

Zamestnávateľ: Obec Malý Slavkov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 08.12.2021

Zamestnávateľ: Obec Fiľakovské Kováče 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti
Dátum VK: 3.12.2021

Zamestnávateľ: Mesto Fiľakovo
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.12.2021

Zamestnávateľ: Depaul Slovensko 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka   
Dátum VK: 6.12.2021

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka   
Dátum VK: 23.11.2021

Dlhodobo otvorené VK

Zamestnávateľ: Mesto Žilina
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť zamestnania
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Mesto Rimavská Sobota 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Málinec 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Rankovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Mesto Nové Zámky
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť bývania
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Prenčov
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Ochtiná
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Čoltovo
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Zamestnávateľ: Obec Gortva
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: dlhodobo otvorené

Ukončené a zrušené VK

Zamestnávateľ: Mesto Dobšiná
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – ZMENENÝ DÁTUM A POČET POZÍCIÍ
Dátum VK: 19.11.2021

Zamestnávateľ: Obec Svätý Peter 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti
Dátum VK: 22.11.2021

Zamestnávateľ: Mesto Snina 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 16.11.2021

Zamestnávateľ: Mesto Tornaľa
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.11.2021

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/ terénna pracovníčka
Dátum VK: 5.11.2021

Zamestnávateľ: Mesto Zlaté Moravce 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 28.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Valaliky
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 27.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Hnúšťa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 26.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Rankovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/ terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 22.10.2021

Zamestnávateľ: Mesto Žilina
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť zamestnania
Dátum VK: 15.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Kosihovce 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.10.2021

Zamestnávateľ: Združenie mladých Rómov – Valaská
Obsadzované miesta: 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 12.10.2021

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 12.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Buzica
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 07.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Šarovce 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 6.10.2021

Zamestnávateľ: Mesto Veľký Šariš
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 6.10.2021

Zamestnávateľ: Obec Barca 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 5.10.2021

Zamestnávateľ: Mesto Abranovce
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.09.2021

Zamestnávateľ: Mesto Dobšiná
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 30.09.2021

Zamestnávateľ: Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.09.2021

Zamestnávateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 14.09.2021

Zamestnávateľ: Obec Čata
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 17.9.2021

Zamestnávateľ: Obec Kendice
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť bývania
Dátum VK: 6.9.2021

Zamestnávateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 2.9.2021

Zamestnávateľ: Mesto Poltár
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.8.2021

Zamestnávateľ: Obec Veľký Blh 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.8.2021

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok 
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 17.8.2021

Zamestnávateľ: Obec Hraň
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.8.2021

Zamestnávateľ: Mesto Prešov 
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník pre oblasť financií
Dátum VK: 2.8.2021

Zamestnávateľ: Obec Lomnička
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 26.7.2021

Zamestnávateľ: Mesto Lučenec 
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 22.7.2021

Zamestnávateľ: Mesto Fiľakovo 
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 13.7.2021

Zamestnávateľ: Mesto Stropkov
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť financií
Dátum VK: 13.7.2021

Zamestnávateľ: Obec Ratková 
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.7.2021

Zamestnávateľ: Obec Kendice
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť bývanie a 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka pre oblasť financií
Dátum VK: 09.7.2021

Zamestnávateľ: Obec Blatné Remety 
Obsadzované miesta: 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 2.7.2021

Zamestnávateľ: OZ Proti prúdu, Bratislava
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 24.6.2021

Zamestnávateľ: OZ Proti prúdu, Bratislava
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/ odborná pracovníčka pre oblasť zamestnania a 1 odborný pracovník/ odborná pracovníčka pre oblasť bývania
Dátum VK: 24.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Spišské Podhradie
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/ odborná pracovníčka pre oblasť zamestnania
Dátum VK: 29.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Nové Zámky
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Nové Zámky
Obsadzované miesta: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka
Dátum VK: 28.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Prešov
Obsadzované miesta: 1 odborný pracovník/odborná pracovníčka – oblasť financií
Dátum VK: 23.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Rimavská Sobota 
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.6.2021

Zamestnávateľ: Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec
Obsadzované miesto: 1 odborný pracovník/ odborná pracovníčka – oblasť financií v lokalite Veľký Krtíš a Lučenec
Dátum VK: 14.6.2021

Zamestnávateľ: Obec Letanovce 
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky  
Dátum VK: 8.6.2021

Zamestnávateľ: Mesto Trnava 
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 4.6.2021

Zamestnávateľ: MVO VAGUS 
Obsadzované miesta: 2 odborní pracovníci/odborné pracovníčky – oblasť bývanie
Dátum VK: 27.5.2021

Zamestnávateľ: Obec Modrany 
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum VK: 27.5.2021

Zamestnávateľ: Obec Šumiac 
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum VK: 26.5.2021

Zamestnávateľ: Obec Barca 
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka  
Dátum VK: 26.5.2021

Zamestnávateľ: Obec Terňa 
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 25.5.2021

Zamestnávateľ: Slavošovce – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 14.5.2021

Zamestnávateľ: Veľké Dravce – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 06.05.2021

Zamestnávateľ: Hanušovce nad Topľou – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 05.05.2021

Zamestnávateľ: Šarišské Michaľany – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 03.05.2021

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 03.05.2021

Zamestnávateľ: Mesto Lučenec  – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.04.2021

Zamestnávateľ: Mesto BratislavaREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 26.04.2021

Zamestnávateľ: Dvory nad ŽitavouREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 12.04.2021

Zamestnávateľ: Mesto Veľký Šariš – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 24.03.2021

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo – ZMENA – PRESUN TERMÍNU A REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2021

Zamestnávateľ: Mesto PoltárREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2021

Zamestnávateľ: Gréckokatolícka charita PrešovREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 03.03.2021

Zamestnávateľ: Mesto Vrútky REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.02.2021

Zamestnávateľ: Mesto Vranov nad TopľouREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 22.2.2021

Zamestnávateľ: Obec SkrabskéREALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum VK: 19.2.2021

Zamestnávateľ: Obec Benkovce – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.01.2021

Zamestnávateľ: Mesto Veľký Meder – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.01.2021

Zamestnávateľ: Obec Šalov – REALIZÁCIA VK ONLINE
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 22.01.2021

Zamestnávateľ: Obec Dvory nad Žitavou – zrušené
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas dlhodobej PN, materskej a rodičovskej dovolenky
Dátum VK: 14.01.2021

Zamestnávateľ: Mesto Rimavská Sobota – zrušené
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.01.2021

Zamestnávateľ: Obec Nižný Tvarožec
Obsadzované miesta: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 21.12.2020

Zamestnávateľ: Obec Rimavské Janovce
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas dlhodobej PN a materskej dovolenky a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.12.2020

Zamestnávateľ: Mesto Poltár
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky a 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 11.12.2020

Zamestnávateľ: Obec Bačkov
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 07.12.2020

Zamestnávateľ: Obec Málinec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 03.12.2020

Zamestnávateľ: Mesto Ružomberok ZMENENÝ DÁTUM VK
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 03.11.2020 23.11.2020

Zamestnávateľ: Mesto Malacky ONLINE VK
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum online VK: 18.11.2020

Zamestnávateľ: Mesto PartizánskeZMENENÝ DÁTUM VK
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.10.2020 13.11.2020

Zamestnávateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.10.2020

Zamestnávateľ: Obec Letanovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 28.10.2020

Zamestnávateľ: Mesto Hnúšťa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.10.2020

Zamestnávateľ: Obec Kečkovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas čerpania neplateného voľna
Dátum VK: 22.10.2020

Zamestnávateľ: Mesto KrupinaZMENENÝ DÁTUM VK
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 20.10.2020 22.10.2020

Zamestnávateľ: Mesto Žilina
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 15.10.2020

Zamestnávateľ: Obec Gemerský Jablonec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 14.10.2020

Zamestnávateľ: Obec Breznica
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.10.2020

Zamestnávateľ: Mesto Lučenec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 06.10.2020

Zamestnávateľ: Obec Lomnička
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Malacky
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.09.2020

Zamestnávateľ: MVO Depaul Slovensko
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.09.2020

Zamestnávateľ: Obec Veľký Blh
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 25.09.2020

Zamestnávateľ: Obec Čata
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 23.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Bratislava
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 22.09.2020

Zamestnávateľ: Obec Sirk
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka a 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 17.09.2020

Zamestnávateľ: Obec Lemešany
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 10.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Svidník
Obsadzované miesto: 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 04.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Zvolen
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – na zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 04.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 04.09.2020

Zamestnávateľ: Mesto Tornaľa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 03.09.2020

Zamestnávateľ: Obec Boťany
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 31.08.2020

Zamestnávateľ: OZ Vagus, Bratislava
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 27.08.2020

Zamestnávateľ: Mesto Fiľakovo
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 24.08.2020

Zamestnávateľ: Obec Pašková
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 21.08.2020

Zamestnávateľ: Obec Málinec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas MD
Dátum VK: 20.08.2020

Zamestnávateľ: Obec Šalov – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 17.08.2020

Zamestnávateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 17.08.2020

Zamestnávateľ: Mesto Žilina
Obsadzované miesto: 3 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 12.08.2020

Zamestnávateľ: Obec Rankovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka na zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum VK: 06.08.2020

Zamestnávateľ: Obec Terňa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Egreš
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 28.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Ratková – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 27.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Palota
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 27.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Úbrež
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 23.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Ochtiná – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.07.2020

Zamestnávateľ: Mesto Hnúšťa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 17.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Kapušianske Kľačany
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – na zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 17.07.2020

Zamestnávateľ: Depaul Slovensko
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 16.07.2020

Zamestnávateľ: Mesto Svidník
Obsadzované miesto: 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 15.07.2020

Zamestnávateľ: Mesto Rimavská Sobota
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 10.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Torysa
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – na zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 08.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Lukov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – na zastupovanie počas MD a RD
Dátum VK: 08.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Abranovce
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 07.07.2020

Zamestnávateľ: Mesto Svit
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 07.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Letanovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 03.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Buzica
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – na zastupovanie počas MD
Dátum VK: 02.07.2020

Zamestnávateľ: Mesto Krupina
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 01.07.2020

Zamestnávateľ: Obec Ochtiná – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Tornaľa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Poltár
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 30.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Veľký Šariš
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Lovinobaňa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 29.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 29.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Lučenec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 29.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Galanta
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 29.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Prešov
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 29.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Šaľa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Boťany – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Trnava
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 25.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Pašková – zrušené
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 25.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Malý Slavkov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 25.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Strážske
Obsadzované miesto:
1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK:
25.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Rankovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – na zastupovanie počas MD
Dátum VK: 25.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Veľkrop
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Gemer
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 24.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Veľký Meder
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Čoltovo
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 23.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Stropkov
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – na zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 23.06.2020

Zamestnávateľ: Gréckokatolícka charita Prešov
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 23.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Blatné Remety
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 2 terénny pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 22.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Palota
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 22.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Spišské Podhradie
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 22.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Čirč
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 22.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Handlová
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 22.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Torysa
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.06.2020

Zamestnávateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Obsadzované miesto: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.06.2020

Zamestnávateľ: Obec Barca
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 18.06.2020

Zamestnávateľ: mesto Galanta
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas MD
Dátum VK: 07.04.2020

Zamestnávateľ: obec Palota
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 01.04.2020

Zamestnávateľ: mesto Prešov
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 30.03.2020

Zamestnávateľ: obec Veľkrop
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 27.03.2020

Zamestnávateľ: obec Veľký Blh
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum VK: 26.03.2020

Zamestnávateľ: obec Boťany
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 25.03.2020

Zamestnávateľ: obec Úbrež
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Tornaľa
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.03.2020

Zamestnávateľ: mesto FiľakovoZMENENÝ DÁTUM VK
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 19.03.2020 24.03.2020

Zamestnávateľ: obec Muránska Dlhá Lúka
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.03.2020

Zamestnávateľ: obec Torysa
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 23.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Strážske
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas MD a RD
Dátum VK: 23.03.2020

Zamestnávateľ: obec Rankovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 23.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Čierna nad Tisou
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Veľký Šariš
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Trnava
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Svidník
Obsadzované miesta: 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 18.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Poltár
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 18.03.2020

Zamestnávateľ: obec Buzica
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas MD
Dátum VK: 18.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Veľký Meder
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 17.03.2020

Zamestnávateľ: obec Čoltovo
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 17.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Krupina
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2020

Zamestnávateľ: obec Barca
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2020

Zamestnávateľ: obec Malý Slavkov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Hnúšťa
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 16.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Šaľa
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 13.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Hurbanovo
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 12.03.2020

Zamestnávateľ: obec Laškovce
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 11.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Modrý Kameň
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Lučenec
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Nové Zámky
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 11.03.2020

Zamestnávateľ: obec Terňa
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 11.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Rimavská Sobota
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 10.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Malacky
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 12.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Podolínec
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.03.2020

Zamestnávateľ: obec Šarovce
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.03.2020

Zamestnávateľ: obec Pašková
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 09.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Šahy
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 06.03.2020

Zamestnávateľ: obec Sveržov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: obec Vyšná Olšava
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Pezinok
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: obec Gortva
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: obec Ochtiná
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Svit
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 05.03.2020

Zamestnávateľ: obec Palota
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 04.03.2020

Zamestnávateľ: obec Kendice
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 02.03.2020

Zamestnávateľ: obec Dvory nad Žitavou
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 02.03.2020

Zamestnávateľ: mesto Vranov nad Topľou
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 28.02.2020

Zamestnávateľ: obec Čakanovce
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 27.02.2020

Zamestnávateľ: obec Ratková
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 28.02.2020

Zamestnávateľ: Gréckokatolícka charita Prešov
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 26.02.2020

Zamestnávateľ: obec Spišské Bystré
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas MD a RD, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 26.02.2020

Zamestnávateľ: mesto Snina
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 26.02.2020

Zamestnávateľ: obec Utekáč
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 26.02.2020

Zamestnávateľ: obec Sirk
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 26.02.2020

Zamestnávateľ: obec Chrastince
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 25.02.2020

Zamestnávateľ: obec Šumiac
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 25.02.2020

Zamestnávateľ: obec Boťany
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 25.02.2020

Zamestnávateľ: obec Bušince
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 25.02.2020

Zamestnávateľ: obec Gemerský Jablonec
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.02.2020

Zamestnávateľ: obec Holiša
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 24.02.2020

Zamestnávateľ: obec Čamovce
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 24.02.2020

Zamestnávateľ: obec Rimavské Janovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 24.02.2020

Zamestnávateľ: obec Rožkovany
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Gemer
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Štítnik
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Hradište
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Stará Kremnička
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Fiľakovské Kováče
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Hraň
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Nižný Hrabovec
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 21.02.2020

Zamestnávateľ: obec Torysa
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Šalov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Uhorské
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Leles
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Breznica
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Málinec
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas MD
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: obec Laškovce
Obsadzované miesta: 2 terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
Dátum VK: 20.02.2020

Zamestnávateľ: mesto Zvolen
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.02.2020

Zamestnávateľ: obec Zvolenská Slatina
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 19.02.2020

Zamestnávateľ: obec Kyjov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.02.2020

Zamestnávateľ: mesto Veľký Krtíš
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.02.2020

Zamestnávateľ: obec Kolačkov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 19.02.2020

Zamestnávateľ: obec Vyšný Mirošov
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 18.02.2020

Zamestnávateľ: mesto Handlová
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 2 terénni pracovníci/terénne pracovníčky
Dátum VK: 17.02.2020

Zamestnávateľ: obec Kapušianske Kľačany
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka – zastupovanie počas MD, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka – zastupovanie počas dočasnej PN
Dátum VK: 17.02.2020

Zamestnávateľ: obec Žalobín
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 11.02.2020

Zamestnávateľ: obec Liptovská Porúbka
Obsadzované miesta: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka, 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.02.2020

Zamestnávateľ: obec Čata
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 11.02.2020

Zamestnávateľ: obec Roztoky
Obsadzované miesto: 1 terénny pracovník/terénna pracovníčka
Dátum VK: 11.02.2020

Zamestnávateľ: obec Kečkovce
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 11.02.2020

Zamestnávateľ: obec Bajany
Obsadzované miesto: 1 terénny sociálny pracovník/terénna sociálna pracovníčka
Dátum VK: 07.02.2020