Domov » Aktuality » Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka

Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka

Publikované štvrtok, 2 septembra 2021

Na základe skúseností z predchádzajúcich mesiacov realizácie projektu NP TSP II vznikla  potreba posilnenia  personálnych kapacít na pozíciách terénny sociálny pracovník (TSP) a terénny pracovník (TP) v niektorých lokalitách. Reakciou na túto potrebu bolo zverejnenie Internej výzvy na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu TSP/TP, do ktorej sa mohli zapojiť všetky obce a MVO zapojené do NP TSP II.

Do 9.7.2021 bolo predložených 21 žiadostí s celkovou požiadavkou o navýšenie 11 pracovných miest TSP a 16 pracovných miest TP.

Žiadosti posudzovala Hodnotiaca komisia (ďalej „HK“), ktorá zohľadňovala najmä zdôvodnenia navýšenia počtu TSP a TP zo strany zapojených subjektov ako aj stanoviská príslušných regionálnych koordinátorov k jednotlivým žiadostiam.

Hodnotiaca komisia NP TSP II po preskúmaní argumentov týkajúcich sa potrebnosti navýšenia počtu TSP /TP v predložených žiadostiach odporučila IA MPSVR SR schváliť navýšenie 10 pozícií TSP a 10 pozícií TP.

V nadchádzajúcich dňoch na základe výsledkov zasadnutia Hodnotiacej komisie manažment NP TSP II zrealizuje podpisovanie dodatkov k Zmluve o spolupráci.

Zoznam prijatých žiadostí v internej výzve na navyšovanie pozícií TSP a TP – uzávierka 09.07.2021:

Názov obce/mesta/MVOŽiadaný počet TSP/TPRozhodnutie IA MPSVR SR na základe odporúčania HK
Abranovce0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Barca0/2Schvaľuje  v rozsahu 0/1
Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Buzica0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Hurbanovo1/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Kosihovce0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Ožďany0/1Neschvaľuje  
Pezinok1/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Proti prúdu0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Rimavská Sobota0/1Neschvaľuje  
Šarovce0/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Snina1/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Stropkov1/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Šumiac0/2Neschvaľuje  
OZ Vagus2/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Valaliky1/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Veľký Šariš1/0Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Vrútky0/1Neschvaľuje  
Zlaté Moravce1/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Združenie mladých Rómov Valaská1/1Schvaľuje v žiadanom rozsahu
Zvolen1/0Neschvaľuje